Μεθοδολογία

Κείμενο για την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε