Σχολή Επιστημών Αγωγής

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης πέρα από την Πολυτεχνική Σχολή λειτουργεί και η Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τη Σχολή Επιστημών Αγωγής απαρτίζουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η συνολική κατανομή των ανδρών και γυναικών μελών του ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες βαθμίδες πανεπιστημιακής εξέλιξης. Στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπηρετούν συνολικά 39 μέλη του ΔΕΠ, ανάμεσα σε αυτούς οι 24 (62%) είναι γυναίκες και οι 15 (38%) άνδρες.

Συμπεράσματα

Αξίζει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι οι γυναίκες μέλη του ΔΕΠ υπερέχουν κατά πολύ αριθμητικά στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, ενώ στις δύο υψηλότερες βαθμίδες υπηρετούν περισσότεροι άνδρες μέλη ΔΕΠ. Στην χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετούν 9 (75%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ και 3 (25%) άνδρες. Στην αμέσως υψηλότερη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών υπηρετούν 8 (73%) γυναίκες μέλη του ΔΕΠ και 3 (27%) άνδρες. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών η εικόνα αντιστρέφεται και οι άνδρες μέλη του ΔΕΠ είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα στη βαθμίδα αυτή υπηρετούν 4 (44%) γυναίκες και 5 (56%) άνδρες μέλη του ΔΕΠ. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών υπηρετούν 3 (43%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ και 4 (57%) άνδρες.