Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας

Το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1951 (http://www.enl.auth.gr/). Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι: Αποτελεί ένα Τμήμα όπου οι γυναίκες μέλη του ΔΕΠ υπερέχουν κατά πολύ αριθμητικά σε σύγκριση με τους άνδρες. Το συνολικό ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ φτάνει στο 82%, καθώς στο Τμήμα υπηρετούν 27 γυναίκες και 6 άνδρες (18%). Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά από τους άνδρες σε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας.

Συμπεράσματα

Στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών υπηρετούν 5 (71%) γυναίκες και 2 (29%) άνδρες μέλη ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών υπηρετούν 8 (80%) γυναίκες και 2 (20%) άνδρες μέλη ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών υπηρετούν 4 (80%) γυναίκες και ένας (1) (20%) άνδρας μέλος του ΔΕΠ. Οι περισσότερες γυναίκες μέλη ΔΕΠ (10) συγκεντρώνονται στη βαθμίδα των Λεκτόρων, όπου αντίθετα υπηρετεί μόνο ένας (1) άνδρας. Το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ στη συγκεκριμένη βαθμίδα φτάνει το 91%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών δεν ξεπερνά το 9%.