Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Δείτε την κατά φύλο σύνθεση όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας. Επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω θα εισαχθείτε στην σελίδα του συγκεκριμένου Ιδρύματος που επιλέξατε, στην οποία μπορείτε να δείτε μια σύντομη περιγραφή του Ιδρύματος, την κατανομή των μελών ΔΕΠ ανά βαθμίδα και φύλο, αλλά και τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας.

64%
36%
77%
23%
69%
31%
80%
20%
82%
18%
72%
28%
56%
44%
88%
12%
77%
23%
79%
21%
75%
25%
75%
25%