Πανεπιστημιακές Σχολές

Δείτε την κατά φύλο σύνθεση όλων των σχολών της χώρας. Επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω θα εισαχθείτε στην σελίδα της συγκεκριμένης Σχολής που επιλέξατε, στην οποία μπορείτε να δείτε μια σύντομη περιγραφή του Ιδρύματος, την κατανομή των μελών ΔΕΠ ανά βαθμίδα και φύλο, αλλά και τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας.

Καποδιστριακό Αθηνών
84%
16%
Καποδιστριακό Αθηνών
35%
65%
Καποδιστριακό Αθηνών
71%
29%
Καποδιστριακό Αθηνών
78%
22%
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
83%
17%
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
40%
60%
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
52%
48%
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
66%
34%
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
75%
25%