Συγκεντρωτικά ευρήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στην σελίδα αυτή συνοψίζονται μερικά από τα σημαντικότερα συγκεντρωτικά ευρήματα της έρευνας για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά μπορείτε να δείτε το αντίστοιχο διάγραμμα σε μεγέθυνση ώστε να εξάγετε και τα δικά σας συμπεράσματα.

Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά έτος
Κατανομή των γυναικών σε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Η κατά φύλο κατανομή των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων
Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις Διεύθυνσης και Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια
Η κατά φύλο και ειδικότητα κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις Διεύθυνσης και Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κατανομή ανά κλάδο των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων
Η κατανομή των ανδρών σε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης