Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας για την Τριτοβάθμια επκαίδευση

Στην σελίδα αυτή συνοψίζονται μερικά από τα σημαντικότερα συγκεντρωτικά ευρήματα της έρευνας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά μπορείτε να δείτε το αντίστοιχο διάγραμμα σε μεγέθυνση ώστε να εξάγετε και τα δικά σας συμπεράσματα.

Η κατα φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ στην επικράτεια
Κατανομή των μελών ΔΕΠ ανά βαθμίδα στην επικράτεια
Συλλογικά διοικητικά όργανα των ΑΕΙ: η κατά φύλο εκπροσώπηση
Κατανομή των μελών του ΔΕΠ ανά φύλο και βαθμίδα
Ταξινόμηση των ΑΕΙ της χώρας ανάλογα με τον αριθμό των γυναικών μελών του ΔΕΠ