Τμήματα Πανεπιστημίων

Δείτε την κατά φύλο σύνθεση όλων των τμημάτων της χώρας. Επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω θα εισαχθείτε στην σελίδα του συγκεκριμένου Τμήματος που επιλέξατε, στην οποία μπορείτε να δείτε μια σύντομη περιγραφή του Ιδρύματος, την κατανομή των μελών ΔΕΠ ανά βαθμίδα και φύλο, αλλά και τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας.

Καποδιστριακό Αθηνών
92%
8%
Καποδιστριακό Αθηνών
75%
25%
Καποδιστριακό Αθηνών
47%
53%
Καποδιστριακό Αθηνών
33%
67%
Καποδιστριακό Αθηνών
34%
66%
Καποδιστριακό Αθηνών
14%
86%
Καποδιστριακό Αθηνών
6%
94%
Καποδιστριακό Αθηνών
16%
84%
Καποδιστριακό Αθηνών
36%
64%